Prev Arrow
Next Arrow
Article Image5

Innovativa finansiella lösningar

CMI är ett investmentbolag med unika investeringsstrukturer som investerar i tillgångar mindre beroende av börsen än exempelvis aktier. Fokus ligger på speciellt framtagna och nischade finansiella lösningar som inte går att finna i det massproducerade utbudet på marknaden. Våra kunder kan därmed förvänta sig helt unika produkter baserade på en kompetent och bred analys och en initierad marknadssyn.