CMI

Diversifiering - Yalemodellen

Vi använder Yalemodellen som grund då vi tar fram unika investeringsstrukturer som ger våra kunder möjlighet till en diversifierad portfölj. Våra lösningar är tillgångsslag som ger en stabil avkastning även när börsen skakar.

Yale Endowment kallas den stiftelse som till cirka 35 procent årligen finansierar det världsberömda universitetet Yale i USA. Eftersom stiftelsen står för en så stor del av de årliga intäkterna är det av yttersta vikt att stiftelsen kan leverera en god, jämn avkastning varje år.

För drygt 25 år sedan började stiftelsen tillämpa sunda, men i placeringssammanhang ovanliga principer. Principen kan sammanfattas som en bred portfölj med fler tillgångsklasser än enbart obligationer och aktier som är det vanliga för stiftelser av denna typ.

Denna portfölj har under de senaste åren även förändrats något. Idag placerar man relativt sett mer i tillgångsklasser som är underanalyserade eller svårtillgängliga, och relativt sett mindre i tillgångsklasser som är lättillgängliga och väl genomlysta (som aktier).