Våre tjenester

Arbeidsmetodikk og analyse

Tilgangen på informasjon er større enn noen gang, både fra media og forvaltere. Vi legger vekt på at våre analyser skal være uavhengige og nøytrale, og benytter derfor bransjens ledende analysebyrå, BCA Research.

Selskapet er kjent for meget høy kvalitet på sine analyser, og kan vise til en betydelig meravkastning mot indeks. Ved valg av fond benytter vi Morningstar til analyse, for å finne de antatt beste fondene/forvalterne i hvert marked. Vi undersøker fondets kapitalstrømmer, honorarstruktur, forvaltningsteam, historiske resultater og konsistens i forvaltningen. Endelig beslutning på valg av markedssyn og produkter besluttes av vår investeringskomité, som består av ledende ansatte med lang erfaring, samt at komitéen ledes av eksternt engasjert konsulent. Vårt markedssyn er naturlig nok under kontinuerlig vurdering.

Grunnleggende i vår tjeneste for investeringsrådgivning er at kunden over tid skal forvente å oppnå en god risikojustert avkastning. Basert på våre anbefalinger vil kunden selv beslutte valg av plasseringer. Våre anbefalinger blir først gitt etter at kunde har gitt informasjon om hvilken risiko kunden ønsker å påta seg, tidshorisont, krav til likviditet samt hvilke andre plasseringer kunde besitter. I henhold til det Europeiske regelverket for investorbeskyttelse, MIFID, blir alle kunder klassifisert etter dette regelverket, før noen av tjenestene våre kan tilbys den enkelte kunde.

Kunden kan også i samråd med Monterey velge diskresjonær forvaltning. Dette innebærer at kunde og Monterey sammen finner et mandat som Monterey skal forvalte kundens midler etter. Diskresjonær forvaltning passer for de kunder som ønsker å forholde seg mer eller mindre passivt i forhold til sine investeringer.