Investeringsstrukturer

Cobond Opportunity

Cobond Opportunity AB var en av våra första investeringsbolag som startade mitt under finanskrisen, med fokus på företagsobligationer, och som kom att bli en framgångssaga.

Bolagets resa började i juli 2009 varvid de första investeringarna i företagsobligationer gjordes. Investeringshorisonten var uttalad till mellan tre och fem år beroende på marknadens utveckling. Under hösten 2009 var bolagets portfölj fullinvesterad och tillväxten därefter var mycket gynnsam.

Världens marknader var från bolagets start mycket turbulenta, CBO visade sig dock leverera en relativt stabil avkastning även under dessa perioder.

Under våren 2011 påbörjades avvecklingen av portföljen vilket visade sig vara ett mycket lyckosamt beslut. Omvärlden och de finansiella marknaderna var under året mycket instabila. Bolagets frivilliga likvidation inleddes den 4:e juli samma år, idag är bolaget likviderat och kapitalet är utbetalt till investerarna. Portföljen ökade närmare 35% under de 2 år som bolaget var verksamt.

Rådgivare i Cobond Opportunity var SEB, Schroders och Pall Mall.