Investeringsstrukturer

Credit Opportunity One

Credit Opportunity One är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar indirekt i olika företagskrediter. Dessa krediter kan vara ordinära företagslån, företagsobligationer och andra finansiella instrument utgivna av företag under finansiell stress, rekonstruktion eller liknande speciella omständigheter. Målsättningen är att uppnå en hög nivå av riskjusterad avkastning och kapitaltillväxt.