Investeringsstrukturer

PEQ Invest III

PEQ Invest III startades 2018 och är öppen för investeringar.

PEQ Invest III fokuserar på små- och medelstora svenska bolag verksamma i en attraktiv marknad och med goda tillväxtmöjligheter. Alla bolag ska även ha stabila och positiva kassaflöden samt en erfaren och driven ledning för att passa in i portföljen.

Läs mer om PEQ bolagen under deras egna hemsida www.peqinvest.com